Fordypning i VERDISTRØMSANALYSE - «The KAIZEN™ Way»

Lean bør starte med verdistrømsanalyse som gir en baseline og retning for forbedring. Metoden er like verdifull i alle private og offentlige virksomheter; industri, olje og gass, IT, tjenesteyting m.m. Vi lærer deg å tilpasse verdistrømsanalyse-metodikken til din bransje. I mer enn 30 år har vi jobbet i 60+ land med utvikling av verdistrømmer i alle næringer. Kurset gjennomføres over 3 interaktive webinarer á 2,5 timer (9 - 1130) med noe hjemmearbeid mellom webinarene. 2. - 7. - 10. des Bestått eksamen gir deg tittelen "Certified Value Stream Practitioner by Kaizen Institute".

Register now

02 - 10. Dec. 2021

Norway

6800 NOK

Our Training Goals

Vårt kurs i verdistrømsanalyse vil sette deg i stand til effektivt å analysere og forbedre alle typer verdiskapningsprosesser og ta ut de betydelige effektene av leans mest sentrale metode. Vi tar deg både gjennom selve verdistrømsanalyse-metoden og Value Stream KAIZEN™ tilnærmingen som tar deg på systematisk måte fra nåsituasjon til et klart definert og oppnåelig målbilde.

What you learn

Gjennom vårt kurs i Verdistrømsanalyse lærer du hvordan du:

• Leder analysen av en verdistrøm og forstår nåsituasjonen
• Avdekker og forstår fakta og data for verdistrømmen
• Definerer framtidig tilstand og visjon for verdistrømmen
• Identifiserer «gjennombrudd» i verdistrømmen for å oppnå «framtidig tilstand»
• Definerer løsningshypoteser for gjennombruddene
• Etablerer et veikart for forbedring med 2-6 mnd horisont

Fordypning i VERDISTRØMSANALYSE - «The KAIZEN™ Way»

6800 NOK

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

No Results
arrow up