Total Quality Management

Warsztaty TQM wprowadzają uczestników w kompleksowe zarządzanie jakością. Szczególny nacisk podczas zajęć kładziony jest na praktyczne zastosowanie narzędzi TQM. Uczestnicy, dzięki wieloetapowej grze – symulacji procesu produkcyjnego, mają możliwość samodzielnego wprowadzania poszczególnych narzędzi TQM w proces produkcyjny. Głównym założeniem warsztatów jest przekonanie o roli jaką pełni pracownik operacyjny w budowaniu jakości produktu.

Register now

22. - 23. May. 2017

Romania
BUCHAREST

Romanian

Our Training Goals

Zapoznanie uczestników z narzędziami zarządzania jakością oraz ich praktycznego zastosowania w procesie produkcyjnym.

What you learn

Poruszane tematy:
•Ewolucja systemów jakości
•Założenia TQM
•Koszty braku jakości
•TQM KAIZEN™ Model
•Samokontrola jakości
•Diagnoza różnicowa
•Tablica ocen (matryca umiejętności pracownika)
•Porównanie metodologii Six Sigma z filozofią KAIZEN™.
•Współdziałanie KAIZEN™ z systemami jakości EFQM oraz ISO.

Narzędzia:
•Matryca samokontroli jakości
•Matryca umiejętności pracownika
•Dzienny arkusz błędów
•Tygodniowy arkusz błędów
•PSS – Problem Solving Story – rozwiązywanie problemów
•Diagnoza różnicowa

Total Quality Management

400 EUR

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

No Results

arrow up