Total Quality Management

Warsztaty TQM wprowadzają uczestników w kompleksowe zarządzanie jakością. Szczególny nacisk podczas zajęć kładziony jest na praktyczne zastosowanie narzędzi TQM. Uczestnicy, dzięki wieloetapowej grze – symulacji procesu produkcyjnego, mają możliwość samodzielnego wprowadzania poszczególnych narzędzi TQM w proces produkcyjny. Głównym założeniem warsztatów jest przekonanie o roli jaką pełni pracownik operacyjny w budowaniu jakości produktu.

Register now

22. - 23. May. 2017

Romania
BUCHAREST

Romanian

Our Training Goals

Zapoznanie uczestników z narzędziami zarządzania jakością oraz ich praktycznego zastosowania w procesie produkcyjnym.

What you learn

Poruszane tematy: •Ewolucja systemów jakości •Założenia TQM •Koszty braku jakości •TQM KAIZEN™ Model •Samokontrola jakości •Diagnoza różnicowa •Tablica ocen (matryca umiejętności pracownika) •Porównanie metodologii Six Sigma z filozofią KAIZEN™. •Współdziałanie KAIZEN™ z systemami jakości EFQM oraz ISO. Narzędzia: •Matryca samokontroli jakości •Matryca umiejętności pracownika •Dzienny arkusz błędów •Tygodniowy arkusz błędów •PSS – Problem Solving Story – rozwiązywanie problemów •Diagnoza różnicowa

Total Quality Management

400 EUR

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

No Results

arrow up