Total Quality Management

Warsztaty TQM wprowadzają uczestników w kompleksowe zarządzanie jakością. Szczególny nacisk podczas zajęć kładziony jest na praktyczne zastosowanie narzędzi TQM. Uczestnicy, dzięki wieloetapowej grze – symulacji procesu produkcyjnego, mają możliwość samodzielnego wprowadzania poszczególnych narzędzi TQM w proces produkcyjny. Głównym założeniem warsztatów jest przekonanie o roli jaką pełni pracownik operacyjny w budowaniu jakości produktu.

Register now

22. - 23. May. 2017

Romania
BUCHAREST

Romanian

Our Training Goals

Zapoznanie uczestników z narzędziami zarządzania jakością oraz ich praktycznego zastosowania w procesie produkcyjnym.

What you learn

Poruszane tematy:
•Ewolucja systemów jakości
•Założenia TQM
•Koszty braku jakości
•TQM KAIZEN™ Model
•Samokontrola jakości
•Diagnoza różnicowa
•Tablica ocen (matryca umiejętności pracownika)
•Porównanie metodologii Six Sigma z filozofią KAIZEN™.
•Współdziałanie KAIZEN™ z systemami jakości EFQM oraz ISO.

Narzędzia:
•Matryca samokontroli jakości
•Matryca umiejętności pracownika
•Dzienny arkusz błędów
•Tygodniowy arkusz błędów
•PSS – Problem Solving Story – rozwiązywanie problemów
•Diagnoza różnicowa

Total Quality Management

400 EUR

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

Total Quality Management TQM is a management approach to long-term success through customer satisfaction. It’s a method by which management and employees can become involved in the continuous improvement of the production of goods and services, processes, and the culture in which they work. Total Quality Management, It is a combination of quality and management tools aimed at increasing business and reducing losses due to wasteful practices. It uses strategy, data, and effective communications to integrate the quality discipline into the culture and activities of the organization.

...
arrow up