Total Productive Maintenance Basics

Produktywne zarządzanie parkiem maszynowym, bo tak często definiowany jest TPM, składa się z 8 filarów ujmujących narzędzia służące zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warsztaty TPM Basics wprowadzają uczestników w świat TPM, rozpoczynając od prezentacji założeń, celów oraz efektów jakie można osiągnąć poprzez kompleksowe wdrażanie TPM w organizacji. Ważnym aspektem poruszanym podczas warsztatów jest również podejście do TPM jako filozofii zarządzania, a nie zbioru narzędzi.

Register now

04. - 05. Dec. 2019

Poland
VELUX/ NB Polska, Namysłów

Polish

2000 PLN

Our Training Goals

Cel:
Przedstawienie uczestnikom zasad podziału odpowiedzialności za park maszynowy oraz pierwszych trzech etapów samodzielnej konserwacji maszyn.
Przedstawienie i nauczenie uczestników wykorzystywania metodologii wykrywania oraz eliminowania problemów związanych ze stratami wydajności parku maszynowego, a także zapoznanie z praktyką jej wdrażania.

What you learn

Poruszane tematy:
• Budowa systemu TPM
• Etapy samodzielnej konserwacji - Autonomous Maintenance
• Dobór wskaźników (OEE) – definicja, zastosowanie
• Tworzenie standardów i ich wizualizacja
• 16 rodzajów strat
• Zarządzanie wizualne
• Zasady prowadzenia audytów w ramach TPM
• Rola i zadania operatorów i Utrzymania Ruchu w procesie wdrażania TPM
• Korzyści i sukcesy osiągane dzięki wdrażaniu TPM

Narzędzia:
• Tablica rozwiązywania problemów KOBETSU KAIZEN™
• Współczynnik efektywnego wykorzystania parku maszynowego – OEE
• Czerwona kartka – eliminacja usterek
• Standardy konserwacji
• Standard i zasady prowadzenia audytu


Total Productive Maintenance Basics

2000 PLN

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

No Results
arrow up