Total Productive Maintenance ONLINE

Produktywne zarządzanie parkiem maszynowym, bo tak często definiowany jest TPM, składa się z 8 filarów ujmujących narzędzia służące zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warsztaty Total Productive Maintenance wprowadzają uczestników w świat TPM, rozpoczynając od prezentacji założeń, celów oraz efektów jakie można osiągnąć poprzez kompleksowe wdrażanie TPM w organizacji. Ważnym aspektem poruszanym podczas warsztatów jest również podejście do TPM jako filozofii zarządzania, a nie zbioru narzędzi.

04. - 05. Dec. 2019

Poland
VELUX/ NB Polska, Namysłów

Polish

2000 PLN

Our Training Goals

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zasad podziału odpowiedzialności za park maszynowy oraz pierwszych trzech etapów samodzielnej konserwacji maszyn, przedstawienie i nauczenie uczestników wykorzystywania metodologii wykrywania oraz eliminowania problemów związanych ze stratami wydajności parku maszynowego.

What you learn

Poruszane tematy:
• Budowa systemu TPM
• Etapy samodzielnej konserwacji - Autonomous Maintenance
• Dobór wskaźników (OEE) – definicja, zastosowanie
• Tworzenie standardów i ich wizualizacja
• 16 rodzajów strat
• Zarządzanie wizualne
• Zasady prowadzenia audytów w ramach TPM
• Rola i zadania operatorów i Utrzymania Ruchu w procesie wdrażania TPM
• Korzyści i sukcesy osiągane dzięki wdrażaniu TPM

Narzędzia:
• Tablica rozwiązywania problemów KOBETSU KAIZEN™
• Współczynnik efektywnego wykorzystania parku maszynowego – OEE
• Czerwona kartka – eliminacja usterek
• Standardy konserwacji
• Standard i zasady prowadzenia audytu

Warunki i zasady KAIZEN™ College ONLINE:
• Szkolenie jest prowadzone online przy użyciu interaktywnej platformy do komunikacji
• Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego Uczestnik otrzyma mailem potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz FV proforma
• Po dokonaniu wpłaty zostanie przesłany link, przy użyciu którego będzie możliwe dołączenie do szkolenia online
• Podana cena szkolenia dotyczy uczestnictwa jednej osoby
• Szkolenie każdego z dni odbędzie się w godzinach 9:00 – 16:00
(z przerwą o godzinie 12:00 – 12:45)
• Po szkoleniu zostanie wysłany certyfikat uczestnictwa
• Po wzięciu udziału we wszystkich 3 szkoleniach z modułu Praktyka KAIZEN™ oraz realizacji zadania wdrożeniowego Uczestnik otrzyma Międzynarodowy Certyfikat Praktyka KAIZEN™

Total Productive Maintenance ONLINE

2000 PLN

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

No Results
arrow up