KAIZEN™ Basics

Uczestnicy poznają genezę i filozofię KAIZEN™ i lean. Dowiadują się, na czym polega fenomen metody, w której niewielkimi nakładami firmy osiągają olbrzymie zyski. Poprzez ćwiczenia praktyczne i obserwację narzędzi w zakładzie produkcyjnym kształtują i wyostrzają w sobie świadomość marnotrawstwa. Podczas warsztatów uczestnicy uczą się jak rozpoznawać moment tworzenia wartości dodanej oraz jak rozpoznawać marnotrawstwo. Jest to nowe doświadczenie zarówno dla uczestników chcących wkroczyć na drogę KAIZEN™ jak i dla tych, którzy zdecydowali się nią podążać.

Register now

14. - 16. Mar. 2018

Poland
Namysłów, VELUX

Polish

Our Training Goals

Zapoznanie uczestników z istotą filozofii KAIZEN™ oraz podstawowymi obszarami KMS (KAIZEN® Management System).
Wykształcenie umiejętności rozpoznawania strat i stosowania narzędzi ich eliminacji, a także przedstawienie rezultatów wdrażania KAIZEN™ w praktyce.
Zapoznanie uczestników z metodami rozwiązywania problemów oraz ich praktycznym zastosowaniem.

What you learn

Poruszane tematy:
• Geneza i rozwój KAIZEN
• Pojęcie wartości dodanej i straty
• Rodzaje marnotrawstwa
• Szukanie strat (MUDA) w praktyce
• Kampania 5S i audyty 5S
• Standardy i korzyści z ich stosowania
• Rola wizualizacji
• Cykl PDCA/SDCA
• Siedem kroków rozwiązywania problemów
• Warunki osiągania sukcesów z KAIZEN

Narzędzia:
• Rodzaje strat
• Akcja 5S
• Audyty 5S
• Problem Solving Story
• Standaryzacja
• Zarządzanie wizualne

KAIZEN™ Basics

2700 PLN

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

Участники узнают о философии KAIZEN™ и методах, которые позволяют компании получать большую прибыль за счет небольших расходов. Благодаря практическим упражнениям сформируют навык выявления потерь. во время семинара участники узнаю, как распознать момент создания добавочной стоимости и распознать потери.

...

Ziel des Seminars ist es, die Teilnehmer mit den Grundlagen von KAIZEN™ / Lean vertraut zu machen. Durch theoretischen Input, Praxisbeispiele und Übungen erlernen sie die nachhaltige Umsetzung des Daily KAIZEN™ Prozesses in Office Bereichen unter aktiver Einbindung der Mitarbeiter in den Veränderungsprozess. Weiterhin können die Teilnehmer viele sofort umsetzbare Anregungen mitnehmen, wie sie ihre eigene Arbeit und die Zusammenarbeit mit Kollegen besser strukturieren und organisieren können, um so mehr Zeit für die wertschöpfenden Arbeiten zu gewinnen.

...

Ziel des Seminars ist es, die Teilnehmer mit den Grundlagen von KAIZEN™ / Lean vertraut zu machen. Durch theoretischen Input, Praxisbeispiele und Übungen, z.T. in einem realen Unternehmen, erlernen sie die nachhaltige Umsetzung des Daily KAIZEN™ Prozesses am Shopfloor unter aktiver Einbindung der Mitarbeiter in den Veränderungsprozessen.

...
arrow up