KAIZEN™ Basics

Uczestnicy poznają genezę i filozofię KAIZEN™ i lean. Dowiadują się, na czym polega fenomen metody, w której niewielkimi nakładami firmy osiągają olbrzymie zyski. Poprzez ćwiczenia praktyczne i obserwację narzędzi w zakładzie produkcyjnym kształtują i wyostrzają w sobie świadomość marnotrawstwa. Podczas warsztatów uczestnicy uczą się jak rozpoznawać moment tworzenia wartości dodanej oraz jak rozpoznawać marnotrawstwo. Jest to nowe doświadczenie zarówno dla uczestników chcących wkroczyć na drogę KAIZEN™ jak i dla tych, którzy zdecydowali się nią podążać.

Register now

14. - 16. Mar. 2018

Poland
Namysłów, VELUX

Polish

Our Training Goals

Zapoznanie uczestników z istotą filozofii KAIZEN™ oraz podstawowymi obszarami KMS (KAIZEN® Management System).
Wykształcenie umiejętności rozpoznawania strat i stosowania narzędzi ich eliminacji, a także przedstawienie rezultatów wdrażania KAIZEN™ w praktyce.
Zapoznanie uczestników z metodami rozwiązywania problemów oraz ich praktycznym zastosowaniem.

What you learn

Poruszane tematy:
• Geneza i rozwój KAIZEN
• Pojęcie wartości dodanej i straty
• Rodzaje marnotrawstwa
• Szukanie strat (MUDA) w praktyce
• Kampania 5S i audyty 5S
• Standardy i korzyści z ich stosowania
• Rola wizualizacji
• Cykl PDCA/SDCA
• Siedem kroków rozwiązywania problemów
• Warunki osiągania sukcesów z KAIZEN

Narzędzia:
• Rodzaje strat
• Akcja 5S
• Audyty 5S
• Problem Solving Story
• Standaryzacja
• Zarządzanie wizualne

KAIZEN™ Basics

2700 PLN

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

The goal of the seminar is to familiarize the participants with the basics of KAIZEN™ / Lean. With theoretical input, practical examples and exercises, partially in a real company, they learn about sustainable implementation of the daily KAIZEN™ process at Shopfloor, while actively involving employees in the process of change.

...

Uczestnicy poznają genezę i filozofię KAIZEN™ i lean. Dowiadują się, na czym polega fenomen metody, w której niewielkimi nakładami firmy osiągają olbrzymie zyski. Poprzez ćwiczenia praktyczne i obserwację narzędzi w zakładzie produkcyjnym kształtują i wyostrzają w sobie świadomość marnotrawstwa. Podczas warsztatów uczestnicy uczą się jak rozpoznawać moment tworzenia wartości dodanej oraz jak rozpoznawać marnotrawstwo. Jest to nowe doświadczenie zarówno dla uczestników chcących wkroczyć na drogę KAIZEN™ jak i dla tych, którzy zdecydowali się nią podążać.

...

The goal of the seminar is to familiarize the participants with the basics of KAIZEN™ / Lean. With theoretical input, practical examples and exercises they learn about sustainable implementation of the Daily KAIZEN™ process in office areas, while actively involving the employees in the change process. In addition, the participants are able to take away numerous simple to implement suggestions on how they can structure and organize; their own work and their cooperation with colleagues, in order to gain more time for the value-adding activities.

...

The goal of the seminar is to familiarize the participants with the basics of KAIZEN™ / Lean. With theoretical input, practical examples and exercises, partially in a real company, they learn about sustainable implementation of the daily KAIZEN™ process at Shopfloor, while actively involving employees in the process of change.

...
arrow up