KAIZEN™ Foundation 2

KAIZEN™ je japanski menadžment pristup poboljšanju procesa. KAIZEN™ promoviše stalno poboljšanje poslovnih procesa i prilagođavanja. KAIZEN™ uključuje ljude na svim nivoima organizacije da učestvuju u KAIZEN™-u. Ovaj trening pruža pojedincima svesnost filozofije i KAIZEN™ pristupa i alata. Efikasnom primenom KAIZEN™ pristupa i alata kompanija može značajno poboljšati produktivnost. Tokom treninga, pojedinci će imati priliku da primene koncepte i tehnike u praktičnom iskustvu učenja po iskustvu u simuliranom okruženju.

30. - 31. Mar. 2020

Serbia
Beograd

Serbian

290 EUR

Our Training Goals

• Polaznici treninga će imati priliku da nauče kako da prepoznaju vlastite i kompanijske ustaljene paradigme te kako da ih počnu menjati.
• Radiće na uočavanju neefikasnosti i gubicima u poslovnim procesima, te na maksimalnoj iskorišćenosti, organizovanosti i efikasnosti radnog okruženja.
• Upoznaće se s proverenim načinima za unapređenje komunikacije, uz pomoć kojih se na jednostavan, nedvosmislen i svima razumljiv način smanjuju nesporazumi i povećava efikasnost timova.
• Osim toga, vodeći se s 5 osnovnih KAIZEN™ principa, polaznici će naučiti kako rešavati probleme na mestu i u trenutku u kojem se pojave, samostalno i potpuno kompetentno.

What you learn

KAIZEN™ Tools
• Negativne paradigme
• Heijunka kao alat za nivelisanje resursa
• Kako eliminisati nastanak defekta - Jidoka i Poka Joke
• KANBAN – sistem za stvaranje toka u proizvodnji
• SMED - alat za brzu zamenu alata
• Alati za stvaranje toka i smanjenje zaliha (JIT – Justi in time, Supermarket, Mizusumashi)
• ESS (Employee Suggestion System) – sistem za davanje sugestija i motivisanje zaposlenih

QCD model
• TFM (Total Flow Management) – stvaranje jednokomandnog toka
• Alati za stvaranje boljeg protoka informacija i materijala, kako interno, tako i eksterno
• TPM (Total Production Maintenance) – unapređenje i održavanje proizvodnje
• Sistem održavanja kroz stvaranje planiranog i autonomnog održavanja
• TQM (Total Quality Management) – praćenje kvaliteta na svim nivoima
• Tehnike i alati za smanjenje defekata i troškova kvaliteta
• TSM (Total Service Management)-stvaranje toka u organizacijama
• Optimizacija usluga unutar organizacije kako bi se dostigli definisani ciljevi

Value Stream Mapping (VSM)
• Razumevanje VSM
• Kako odvojiti Value added (VA) od Non-value added (NVA)?
• Prepoznavanje gubitaka-T.I.M.W.O.O.D.
• Mapiranje toka vrednosti
• VSM kao metod za snimanje trenutnog stanja kompanije odnosno procesa
• Pravljenje budućeg stanja


SRPSKI
Obuke drže sertifikovani KAIZEN™ konsultanti. Obuke su na srpskom, sa primerima iz Srbije i sveta.


MESTO
Obuke se izvode u Kaizen Institutu Srbija, Beograd, Ustanička 189.


IN-HOUSE OBUKA
Ukoliko imate više od 3 polaznika, naša preporuka je in-house obuka. In-house obuka se organizuje u vašoj fabrici, na vašim primerima i sa posetom vašoj gembi.

Pozovite nas na 063 7004 518 ili rs@kaizen.com za in-house obuke.

KAIZEN™ Foundation 2

290 EUR

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

No Results
arrow up