KAIZEN™ Coach (dedykowany program dla studentów MBA)

Tematy realizowane w dedykowanym programie KAIZEN™ Coach: Total Service Management, Total Quality Management, KAIZEN™ Coach, KAIZEN™ Toolbox.

01. - 03. Oct. 2020

Poland
Wrocław

Polish

3000 PLN

Our Training Goals

Celem programu jest:

• uzupełnienie wiedzy z zakresu tematów, które nie są realizowane na studiach MBA (współorganizowanych przez KIPL), a są wymagane w ścieżce certyfikacji na Trenera KAIZEN™

• przygotowanie studentów wszystkich edycji studiów MBA (współorganizowanych przez KIPL) do Egzaminu KAIZEN™ Coach.

Osoby posiadające zarówno Certyfikat KAIZEN™ Coach jak i dyplom ukończenia studiów MBA (współorganizowanych przez KIPL), będą mogły podjeść do egzaminu na Menedżera Kaizen.

What you learn

Program uzupełniający będzie realizowany w dwóch blokach:

• 03-05.09.2020 (blok narzędziowy: Total Quality Management + KAIZEN™ Toolbox)

• 01-03.10.2020 (blok umiejętności miękkich: Total Service Management + KAIZEN™ Coach)

Egzamin KAIZEN™ Coach - termin do ustalenia


KAIZEN™ Coach (dedykowany program dla studentów MBA)

3000 PLN

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

No Results
arrow up