KAIZEN™ Toolbox

Participants will learn and practice further KAIZEN™ / Lean tools and methods to systematically reduce losses and waste (for example line stops and set-up times) and prevent errors. The participants learn how to work on zero-line principles and support the zero-defect philosophy in their own company.

Register now

18. - 20. Apr. 2018

Germany
Bad Homburg

German

Our Training Goals

Participants will learn and practice further KAIZEN™ / Lean tools and methods to systematically reduce losses and waste (for example line stops and set-up times) and prevent errors.
The participants learn how to work on zero-line principles and support the zero-defect philosophy in their own company.

What you learn

Methods for the systematic prevention of losses on machinery and equipment
- Zero-line principle (philosophy and structure)
- Kobetsu KAIZEN™ process
- Set-up reduction workshops (SMED)

Methods for systematic quality improvement
- Figure 8 strategy, quality matrix
- Pareto, N5W, 5W1H
- Establishment of an auto-quality matrix with the cause / discovery principle
- SSP-Audit (standard self-check-Poka Yoke)
- KAIZEN™ Process FMEA (Failure Method Effect Analysis)

Times:
Start Day 1 at 10.00
End Day at 16.30

Requirements:
Basics knowledge of KAIZEN

KAIZEN™ Toolbox

1590 EUR

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

Participants will learn and practice further KAIZEN™ / Lean tools and methods to systematically reduce losses and waste (for example line stops and set-up times) and prevent errors. The participants learn how to work on zero-line principles and support the zero-defect philosophy in their own company.

...

Warsztaty KAIZEN™ Toolbox to zebranie w jednym miejscu i usystematyzowanie wiedzy o wybranych narzędziach stosowanych przy wdrażaniu elementów KAIZEN® Management System. Począwszy od Audytu KAIZEN, poprzez Policy Deployment, uczestnicy poznają sposoby analizy poziomu wdrożenia narzędzi KAIZEN, uczą się również wyznaczać cele i określać brzegowe warunki wdrażania kultury KAIZEN. Warsztaty pozwalają też zapoznać się z wybranymi trudniejszymi narzędziami KAIZEN, dzięki czemu uzupełniają swoją wiedzę i sprawdzają poziom umiejętności.

...

Participants will learn and practice further KAIZEN™ / Lean tools and methods to systematically reduce losses and waste (for example line stops and set-up times) and prevent errors. The participants learn how to work on zero-line principles and support the zero-defect philosophy in their own company.

...
arrow up