Lean simulacija

Praktična radionica gde se polaznici susreću sa procesom proizvodnje mini vozila kroz 5 različitih faza. Izuzetno zabavna i praktična radionica, gde se stvara svest o tome kako se pravilno koriste standardi, optimizuje proces proizvodnje, smanjuju zalihe i stvara timski rad.

08. - 09. Jul. 2020

Serbia
Beograd

Serbian

290 EUR

Our Training Goals

•Stvaranje timskog rada
•Upotreba KANBANa
•Optimizacija proizvodnje
•Planiranje proizvodnje

What you learn

Praktičan rad sa zaposlenima
•Kreativan i praktičan rad kroz Lean simulaciju
•Simulacija proizvodnje po fazama
•Komunikacija o problemima koji nastaju po završetku svake faze
•Stvaranje ideja o poboljšanju procesa
•Stvaranje timskog duha

Faza 1
•Rad u haosu
•Stvaranje situacije brzih porudžbina
•Rad u neorganizovanoj sredini
•Uključivanje ljudi da budu timski igrači

Faza 2
•Timsko organizovan rad
•Planirana proizvodnja
•Raspodela ljudi prema kompetnecijama
•Prepoznavanje lidera

Faza 3
•Rad prema Pull metodi
•Korišćenje KANBAN alata za smanjenje procesa rada
•Eliminisanje nepotrebnih zaliha
•Optimizacija proizvodnje

Faza 4 i 5
•Korišćenje KANBANa i pull metode na pravi način
•Stvaranje Just in time metodologije rada
•Rad tima bez zaliha i bez zastoja
•Proizvodnja bez škarta i defekta
•Stvaranje zadovoljstva kupca


SRPSKI
Obuke drže sertifikovani KAIZEN™ konsultanti. Obuke su na srpskom, sa primerima iz Srbije i sveta.


MESTO
Obuke se izvode u Kaizen Institutu Srbija, Beograd, Ustanička 189.


IN-HOUSE OBUKA
Ukoliko imate više od 3 polaznika, naša preporuka je in-house obuka. In-house obuka se organizuje u vašoj fabrici, na vašim primerima i sa posetom vašoj gembi.

Pozovite nas na 063 7004 518 ili rs@kaizen.com za in-house obuke.

Lean simulacija

290 EUR

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

No Results
arrow up