KAIZEN™ D.M.A.I.C.

Bitan alat za rešavanje problema u kompanijama, najviše sa osvrtom na proizvodnu industriju. Kroz upotrebu DMAIC alata se stvara poboljšana kultura u kompaniji, uključujemo zaposlene da rešavaju probleme i da ih prikažu transparentno. Kroz Pareto dijagram i Išikava metodu se može još praktičnije i efiksanije doći do rešenja za probleme.

30. - 31. Mar. 2020

Serbia
Beograd

Serbian

290 EUR

Our Training Goals

• Transparentno prikazivanje i rešavanje problema
• Uključivanje zaposlenih
• Analiza i praćenje rada na rešavanju problema
• Komunikacije kroz rezultate

What you learn

Uvod u DMAIC
•Kako je definisan DMAIC?
•Ciljevi DMAIC alata koji dovode do rešavanja problema u proizvodnji.
•Promena kulture i uključivanje zaposlenih.

Upotreba DMAIC metodologije
•Definisanje DMAIC-a.
•Kako merimo rezultate preko DMAIC-a?
•Kontrola i praćenje rezultata preko DMAIC metode.

Pronalaženje i rešavanje problema u kompaniji
•Kako koristiti Kobetsu KAIZEN™ u odnosu na DMAIC?
•Upotreba Pareto dijagrama za analizu problema.
•Ishikawa dijagram za nalaženje uzroka problema
•Analiza ciljeva u odnosu na trenutno stanje

3C metodologija
•Korišćenje 3C alata za rešavanje problema u Gembi
•Analiza i praćenje rada na rešavanju problema
•Komunikacija pomoću rezultata


SRPSKI
Obuke drže sertifikovani KAIZEN™ konsultanti. Obuke su na srpskom, sa primerima iz Srbije i sveta.


MESTO
Obuke se izvode u Kaizen Institutu Srbija, Beograd, Ustanička 189.


IN-HOUSE OBUKA
Ukoliko imate više od 3 polaznika, naša preporuka je in-house obuka. In-house obuka se organizuje u vašoj fabrici, na vašim primerima i sa posetom vašoj gembi.

Pozovite nas na 063 7004 518 ili rs@kaizen.com za in-house obuke.

KAIZEN™ D.M.A.I.C.

290 EUR

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

No Results
arrow up