LSS Yellow Belt

Prvi nivo sertifikacije za Lean Six Sigma. Ovom sertifikacijom se stvaraju LSS menadžeri koji će biti dalje odgovorni da sprovode projekte prema metodologiji LSS, u svojim kompanijama. Pomoću ove obuke, tim lideri mogu da prave projekte za poboljšanje na radnim mestima zaposlenih.

Register now

25. - 26. Feb. 2020

Serbia
Beograd

Serbian

290 EUR

Our Training Goals

•Rad na projektu
•Prepoznavanje aktivnosti koje dodaju vrednost i eleminacija vrednosti koje ne dodaju vrednost
•Prepoznavanje 7 vrsta gubitaka
•Uređivanje radnog prostora

What you learn

Organizacija
•Nije potrebno prethodno predznanje
•4 trening dana (2 treninga x 2 dana)
•Testiranje na kraju
•1 KAIZEN™ projekat
•Rad se konsultantima Kaizen Institute

KAIZEN™ i Lean pristip
•Šta je KAIZEN™, a šta Lean?
•Kako promeniti kulturu?
•Istorija Lean – a
•Definisanje osnovnih principa i uloga Lean
•Kako odvojiti Value added (VA) od Non-value added (NVA)?
•Sedam vrsta gubitaka: T.I.M.W.O.O.D.
•Alati za smanjene gubitaka
•5S - Uređivanje radnog mesta

Six Sigma projekat
•Lean i Six Sigma
•Definisanje osnovnih principa i uloga Six Sigme
•Koristi implementacije Six Sigma
•DMAIC metodologija

KAIZEN™ Tools
•Ishikawa
•Heijunka kao alat za nivelisanje resursa
•Kako eliminisati nastanak defekta - Jidoka i Poka Joke
•SMED - alat za brzu zamenu alata i bez gubitaka
•Vizuelni menadžment

Daily KAIZEN™
•Ciljevi DK
•Stvaranje vođa timova i vođa grupa
•Vođenje sastanaka pred Daily KAIZEN™ tablama
•Upravljanje ljudima i informacijama preko tabli
•Alati za vođenje sastanaka pred Daily KAIZEN™ tablama

SRPSKI
Obuke drže sertifikovani KAIZEN™ konsultanti. Obuke su na srpskom, sa primerima iz Srbije i sveta.


MESTO
Obuke se izvode u Kaizen Institutu Srbija, Beograd, Ustanička 189.


IN-HOUSE OBUKA
Ukoliko imate više od 3 polaznika, naša preporuka je in-house obuka. In-house obuka se organizuje u vašoj fabrici, na vašim primerima i sa posetom vašoj gembi.

Pozovite nas na 063 7004 518 ili rs@kaizen.com za in-house obuke.

LSS Yellow Belt

290 EUR

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

Prvi nivo sertifikacije za Lean Six Sigma. Ovom sertifikacijom se stvaraju LSS menadžeri koji će biti dalje odgovorni da sprovode projekte prema metodologiji LSS, u svojim kompanijama. Pomoću ove obuke, tim lideri mogu da prave projekte za poboljšanje na radnim mestima zaposlenih.

...
arrow up