LSS Yellow Belt

Prvi nivo sertifikacije za Lean Six Sigma. Ovom sertifikacijom se stvaraju LSS menadžeri koji će biti dalje odgovorni da sprovode projekte prema metodologiji LSS, u svojim kompanijama. Pomoću ove obuke, tim lideri mogu da prave projekte za poboljšanje na radnim mestima zaposlenih.

25. - 26. Feb. 2020

Serbia
Beograd

Serbian

290 EUR

Our Training Goals

•Rad na projektu
•Prepoznavanje aktivnosti koje dodaju vrednost i eleminacija vrednosti koje ne dodaju vrednost
•Prepoznavanje 7 vrsta gubitaka
•Uređivanje radnog prostora

What you learn

Organizacija
•Nije potrebno prethodno predznanje
•4 trening dana (2 treninga x 2 dana)
•Testiranje na kraju
•1 KAIZEN™ projekat
•Rad se konsultantima Kaizen Institute

KAIZEN™ i Lean pristip
•Šta je KAIZEN™, a šta Lean?
•Kako promeniti kulturu?
•Istorija Lean – a
•Definisanje osnovnih principa i uloga Lean
•Kako odvojiti Value added (VA) od Non-value added (NVA)?
•Sedam vrsta gubitaka: T.I.M.W.O.O.D.
•Alati za smanjene gubitaka
•5S - Uređivanje radnog mesta

Six Sigma projekat
•Lean i Six Sigma
•Definisanje osnovnih principa i uloga Six Sigme
•Koristi implementacije Six Sigma
•DMAIC metodologija

KAIZEN™ Tools
•Ishikawa
•Heijunka kao alat za nivelisanje resursa
•Kako eliminisati nastanak defekta - Jidoka i Poka Joke
•SMED - alat za brzu zamenu alata i bez gubitaka
•Vizuelni menadžment

Daily KAIZEN™
•Ciljevi DK
•Stvaranje vođa timova i vođa grupa
•Vođenje sastanaka pred Daily KAIZEN™ tablama
•Upravljanje ljudima i informacijama preko tabli
•Alati za vođenje sastanaka pred Daily KAIZEN™ tablama

SRPSKI
Obuke drže sertifikovani KAIZEN™ konsultanti. Obuke su na srpskom, sa primerima iz Srbije i sveta.


MESTO
Obuke se izvode u Kaizen Institutu Srbija, Beograd, Ustanička 189.


IN-HOUSE OBUKA
Ukoliko imate više od 3 polaznika, naša preporuka je in-house obuka. In-house obuka se organizuje u vašoj fabrici, na vašim primerima i sa posetom vašoj gembi.

Pozovite nas na 063 7004 518 ili rs@kaizen.com za in-house obuke.

LSS Yellow Belt

290 EUR

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

No Results
arrow up