KAIZEN™ SMED

KAIZEN™ nam omogućava da kroz pravilnu implementaciju ostvarimo i SMED u proizvodnji. Ovim alatom možemo da ostvarimo rezultat da se zamena alata svede i za manje od 10 minuta. Implmentacija SMED-a omogućava kompanijama da brzo, lako i neometano urade zamenu naloga tokom proizvodnje, smanjenje pripreme materijala i eleminaciju gubitaka za zamenu alata.

03. - 04. Jun. 2020

Serbia
Beograd

Serbian

290 EUR

Our Training Goals

•Zamena naloga za manje od 10 minuta
•Eleminacija nepotrebnih pokreta
•Stvaranje Know-How za zamenu naloga
•Povećanje efikasnosti u proizvodnji

What you learn

Uvod u SMED
•Šta je SMED?
•Kako implementirati SMED?
•Gde se može koristiti SMED?

Metodi rada sa SMED alatom
•Snimanje postojećeg stanja
•Snimanje internog rada
•Snimanje eksternog rada
•Smanjenje internog i eksternog rada
Impelementacija i poboljšanja uz SMED
•Mapiranje posla (šta je standardan rad?)
•Kako se vrši implementacija poboljšanja?
•Šta su kartice poboljšanja?
•Kavantifikovanje koristi od SMED-a

Gemba:
•Standardizacija rada preko SMED alata
•Implementacija poboljšanja pomoću SMED-a
•Rad sa zaposlenima, u cilju povećanja svesti i promene kulture
•Smanjenje vremena pripreme rada u proizvodnji

SRPSKI
Obuke drže sertifikovani KAIZEN™ konsultanti. Obuke su na srpskom, sa primerima iz Srbije i sveta.


MESTO
Obuke se izvode u Kaizen Institutu Srbija, Beograd, Ustanička 189.


IN-HOUSE OBUKA
Ukoliko imate više od 3 polaznika, naša preporuka je in-house obuka. In-house obuka se organizuje u vašoj fabrici, na vašim primerima i sa posetom vašoj gembi.

Pozovite nas na 063 7004 518 ili rs@kaizen.com za in-house obuke.

KAIZEN™ SMED

290 EUR

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

No Results
arrow up