KAIZEN™ Total Service Management (TSM)

Obuka i radionica koja pomaže uslužnim kompanijama u lakšem, bržem i kvalitetnijem obavljanju zadataka. Kontrolišite kvalitet usluga, struktuirano rešavajte probleme, eleminišite gubitke, stvorite tok informacija i materijala gde za te funkcije Vaši zaposleni postaju eksperti. KAIZEN™ metodologija prenosi svoje alate i na uslužne delatnosti, bez obzira na njihovu veličinu.

Register now

20. - 21. Jul. 2020

Serbia
Beograd

Serbian

290 EUR

Our Training Goals

• Stvoriti svest o gubicima u kompaniji
• Prepoznati i eleminisati nepotrebne aktivnosti
• Stvaranje brže i kvalitetnije pružanje usluge
• Stvaranje toka vrednosti
• Rešavanje problema

What you learn

Tok informacija
•Mapiranje toka informacija
•Standardan rad u kancelariji
•Dizajniranje procesa (toka procesa)
•Brza i jeftina automatizacija (low cost automatisation)

Logistički tok
•Šta je supermarket?
•Eliminisanje gubitaka
•Brzina toka (Pacing)
•Pull planiranje u kancelariji

Unapređenje kvaliteta u kancelarijama
•Strukturirano rešavanje problema
•Kontrola kvaliteta u uslugama
•Matrica autonomnog obezbeđenja kvaliteta
•Sredstva autonomnog obezbeđenja kvaliteta

Iskustvo korisnika
•Mapiranje zadovoljstva korisnika
•Dizajniranje korisničkog okruženja (Customer Environment Design)
•Poboljšanje komunikacije sa korisnicima (Customer Interaction Improvement)
•Customer Follow-Up

SRPSKI
Obuke drže sertifikovani KAIZEN™ konsultanti. Obuke su na srpskom, sa primerima iz Srbije i sveta.


MESTO
Obuke se izvode u Kaizen Institutu Srbija, Beograd, Ustanička 189.


IN-HOUSE OBUKA
Ukoliko imate više od 3 polaznika, naša preporuka je in-house obuka. In-house obuka se organizuje u vašoj fabrici, na vašim primerima i sa posetom vašoj gembi.

Pozovite nas na 063 7004 518 ili rs@kaizen.com za in-house obuke.

KAIZEN™ Total Service Management (TSM)

290 EUR

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

No Results
arrow up