KAIZEN™ for Office

KAIZEN™ alat koji je osnova za kontinualna poboljšanja za sve delatnosti, primenjuje se i za kancelarijske prostore. Uređivanje radnog prostora u Vašoj kancelariji će biti sada mnogo efikasniji, efektivniji i zabavniji kada prođete program KAIZEN™ for Office.

11. - 12. Mar. 2020

Serbia
Beograd

Serbian

290 EUR

Our Training Goals

• Naučiti osnovnih 5 koraka za 5S
• Postati ekspert u svojoj Gembi (kancelariji)
• Stvaranje novih navika (za radni prostor)
• Lakši i brži rad u Vašoj kancelariji
• Napraviti sopstvenu čeklistu za kontrolu

What you learn

5S i gubici u kancelariji
•Prepoznavanje Value Added (VA) i Non-Value Added (NVA) u kancelariji
•Uređenje radnog prostora
•Red tag tehnika – odvajanje nepotrebnih predmeta
•Tehnike za bolju organizaciju posla – To Do lista, personalni KANBAN
•Standardizacija rada, ček liste
5S u IT-ju
•Primena 5S na računarima
•Uređenje elektronskih podataka
•Sistematizacija podataka
•Pravljenje strukture, definisanje standarda za označavanje

ESS
•Stvaranje sistema sugestija
•Motivisanje zaposlenih
•Tehnike davanja predloga
•Rešavanje problema primenom ESS
•Povratna informacija o predlozima

Daily KAIZEN™
•Transparentnost podataka svim zaposelnima
•Vođenje sastanaka
•Svakodnevni sastanci o ciljevima i dnevnim planovima
•Daliy KAIZEN™ table – grupisanje podataka i predstavljanje istih zaposlenima na jasan i jednostavan način

Gemba
•Grupni odlazak u Gembu
•Rad sa ljudima
•Eliminacija gubitaka
•Pronalaženje mogućnosti za poboljšanje
•Definisanje akcionog plana
•Preduzimanje konkretnih akcija

KAIZEN™ for Office

290 EUR

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

No Results
arrow up