Kobetsu KAIZEN™

Metodologija koja se koristi za rešavanje problema u proizvodnji i/ili kompaniji. Kobetsu KAIZEN™ je sistem koji pokazuje kako u devet koraka možemo doći do rešenja za određene probleme, kao i prevenciju za njihovo ponovno nastajanje.

11. - 12. Mar. 2020

Serbia
Beograd

Serbian

290 EUR

Our Training Goals

• Korišćenje A3 alata za rešavanje problema
• Praćenje procesa rešavanja problema
• Komunikacija operatera kroz Kobetsu KAIZEN™ metodologiju

What you learn

Predstavljanje 3MU gubitaka:
•Definisanje Value Added (VA) i Non-Value Added (NVA) u Gembi
•Kako eliminisati MUDA?
•Kako eliminisati MURI?
•Kako eliminisati MURA?
•Zaposleni prepoznaju gubitke i eleminišu ih

Kobetsu KAIZEN™
•Metodologija nalaženja problema u Gembi
•Analiza i rešavanje problema
•Pravilno korišćenje Ishikawa dijagram-a
•Prikazivanje rezultata na tablama
•Upravljanje rezultatima
•Korišćenje A3 formata za zapisivanje podataka

3C metodologija
•Korišćenje 3C alata za rešavanje problema u Gembi
•Analiza i praćenje rada na rešavanju problema
•Komunikacija pomoću rezultata

Gemba
•Rad sa ljudima
•Nalaženje gubitaka
•Praktična primena Kobetsu KAIZEN™-a i 3C metodologije
•Analiza rezultata
•Svest za autonomno korišćenje Kobetsu KAIZEN™-a

SRPSKI
Obuke drže sertifikovani KAIZEN™ konsultanti. Obuke su na srpskom, sa primerima iz Srbije i sveta.


MESTO
Obuke se izvode u Kaizen Institutu Srbija, Beograd, Ustanička 189.


IN-HOUSE OBUKA
Ukoliko imate više od 3 polaznika, naša preporuka je in-house obuka. In-house obuka se organizuje u vašoj fabrici, na vašim primerima i sa posetom vašoj gembi.

Pozovite nas na 063 7004 518 ili rs@kaizen.com za in-house obuke.

Kobetsu KAIZEN™

290 EUR

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

No Results
arrow up