KAIZEN™ Autonomno obezbeđivanje kvaliteta

Stvaranje timova za povećanje i poboljšanje proizvodnje je ključan deo za svaku kompaniju. Ovim putem zaposleni stiču svest o potrebi stvaranja timova za poboljšanje svog radnog mesta, odnosno poboljšanje sektora u kojem rade. Autonomno poboljšanje kreće od najnižeg nivoa proizvodnje, pa sve do vrhovnog menadžmenta. Zbog toga je bitna uključenost svih zajedno.

08. - 09. Jul. 2020

Serbia
Beograd

Serbian

290 EUR

Our Training Goals

• Stvaranje kulture za poboljšanjima
• Stvaranje timova za poboljšanja
• Ciljevi rada u timu
• Komunikacija među sektorima
• Autonomno održavanje mašina i radnog mesta

What you learn

Kvalitet
•Uloga kvaliteta u jednoj organizaciji
•Predstavljanje glavinih troškova upravljanja kvaliteta
•Bitnost implementacije autonomnog kvaliteta tokom celog procesa, za svaku operaciju
•Prepoznavanje svih vrsta troškova – ledeni breg troškova
•Kako osigurati da se eliminišu greške i mogućnost nastanka defekta?

Autonomno obezbeđenje kvaliteta
•Šta je matrica autonomnog obezbeđenja kvaliteta?
•Implementacija standarda kao alata za smanjenje grešaka
•Kako implementirati Jidoku?
•Kako primenom Poka Yoke sistema eliminisati mogućnost nastanka greške?
•Samodisciplina – kao način za obezbeđenje kvaliteta
•Obučavanje radnika da samostalno ugrađuju kvalitet u procese
•Statistička kontrola procesa (SPC)


SRPSKI
Obuke drže sertifikovani KAIZEN™ konsultanti. Obuke su na srpskom, sa primerima iz Srbije i sveta.


MESTO
Obuke se izvode u Kaizen Institutu Srbija, Beograd, Ustanička 189.


IN-HOUSE OBUKA
Ukoliko imate više od 3 polaznika, naša preporuka je in-house obuka. In-house obuka se organizuje u vašoj fabrici, na vašim primerima i sa posetom vašoj gembi.

Pozovite nas na 063 7004 518 ili rs@kaizen.com za in-house obuke.

KAIZEN™ Autonomno obezbeđivanje kvaliteta

290 EUR

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

No Results
arrow up