KAIZEN™ 5S for IT

Metodologija koja se koristi za uređivanje IT sektora i računara, odnosno kako alat 5S može da se koristi u digitalnom svetu. Kako organizovati podatke, fajlove na lak i brz način, gde se svako može lako snaći.

25. - 26. Feb. 2020

Serbia
Beograd

Serbian

290 EUR

Our Training Goals

• Uređivanje podataka na računaru
• Skraćivanje vremena za pronalaženje potrebnih stvari u računaru
• Povećanje efikasnosti, morala zaposlenih i bezbednosti i zdravlja na radu
• Podizanje svesti o 5S alatu

What you learn

KAIZEN™
•Šta je KAIZEN™?
•Kako promeniti kulturu?
•KAIZEN™ pristup
•KCM model – način za implementaciju KAIZEN™-a
•5 KAIZEN™ principa
•Uočavanje i eliminacija gubitaka u kancelariji – TIMWOOD
•Povećanje bezbednosti na radu
•Povećanje efikasnosti radnih jedinica

5S u IT-ju
•Primena 5S na računarima
•Brisanje nepotrebnih fajlova, eliminisanje duplikata, čišćenje računara od virusa
•Definisanje jednoobraznog sistema označavanja fajlova i foldera u celoj organizaciji
•Primena softvera za jednostavnije organizovanje svakodnevnih aktivnosti
•Definisanje logičnih celina, pravljenje foldera (po godinama, sadržaju, učestalosti korišćenja, procesima)
•Fizičko čišćenje računara, bitnost održavanja opreme
•Definisanje standarda za računare
•Vršenje audita, redovnih i iznenadnih

5S u kancelariji
•5S projekat – određivanje prioriteta gde vršiti 5S
•Izbacivanje nepotrebnih stvari iz kancelarije, primena red tag tehnike
•Definisanje fiksnog predmeta, količine i lokacije za određeno radno mesto
•Određivanje liste predmeta koji treba da se nalaze na radnom mestu
•Pravljenje To Do liste i personalnog KANBANa za dnevne aktivnosti

SRPSKI
Obuke drže sertifikovani KAIZEN™ konsultanti. Obuke su na srpskom, sa primerima iz Srbije i sveta.


MESTO
Obuke se izvode u Kaizen Institutu Srbija, Beograd, Ustanička 189.


IN-HOUSE OBUKA
Ukoliko imate više od 3 polaznika, naša preporuka je in-house obuka. In-house obuka se organizuje u vašoj fabrici, na vašim primerima i sa posetom vašoj gembi.

Pozovite nas na 063 7004 518 ili rs@kaizen.com za in-house obuke.

KAIZEN™ 5S for IT

290 EUR

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

No Results
arrow up