KAIZEN™ 5S for Office

KAIZEN™ 5S for Office je metodologija koja se koristi za kancelarijski prostor. Kao i za proizvodne pogone, KAIZEN™ se koristi i u kancelarijama, gde je takođe bitno stvoriti disciplinu o uređenosti radnog prostora. Pored metoda i alata o uređivanju kancelarijskih prostorija, koriste se alati za disciplinu koja raste kod zaposlenih.

25. - 26. Feb. 2020

Serbia
Beograd

Serbian

290 EUR

Our Training Goals

• Uređivanje kancelarijskog prostora
• Skraćivanje vremena za pronalaženje potrebnih stvari na radnom mestu
• Povećanje efikasnosti, morala zaposlenih i bezbednosti i zdravlja na radu

What you learn

KAIZEN™
•Šta je KAIZEN™?
•Kako promeniti kulturu?
•KAIZEN™ pristup
•KCM model – način za implementaciju KAIZEN™-a
•5 KAIZEN™ principa
•Uočavanje i eliminacija gubitaka u kancelariji – TIMWOOD
•Povećanje bezbednosti na radu
•Povećanje efikasnosti radnih jedinica

5S u kancelariji
•5S projekat – određivanje prioriteta gde vršiti 5S
•Izbacivanje nepotrebnih stvari iz kancelarije, primena red tag tehnike
•Definisanje fiksnog predmeta, količine i lokacije za određeno radno mesto
•Određivanje liste predmeta koji trebaju da se nalaze na radnom mestu
•Pravljenje To Do liste za dnevne aktivnosti
•Pravljenje personalnog KANBANa

5S u IT-ju
•Primena 5S na računarima
•Brisanje nepotrebnih fajlova, čišćenje računara od virusa
•Definisanje jednoobraznog sistema označavanja fajlova i foldera u celoj organizaciji
•Primena softvera za jednostavnije organizovanje svakodnevnih aktivnosti


SRPSKI
Obuke drže sertifikovani KAIZEN™ konsultanti. Obuke su na srpskom, sa primerima iz Srbije i sveta.


MESTO
Obuke se izvode u Kaizen Institutu Srbija, Beograd, Ustanička 189.


IN-HOUSE OBUKA
Ukoliko imate više od 3 polaznika, naša preporuka je in-house obuka. In-house obuka se organizuje u vašoj fabrici, na vašim primerima i sa posetom vašoj gembi.

Pozovite nas na 063 7004 518 ili rs@kaizen.com za in-house obuke.

KAIZEN™ 5S for Office

290 EUR

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

No Results
arrow up