KAIZEN™ Event (KE)

Postignite brze rezultate za vaš tim sa KAIZEN™ Event. Ovaj kurs objašnjava kako KAIZEN™ događaji (KAIZEN™ Event) mogu proizvesti ogromne poslovne pogodnosti i ubrzati izvršenje većih inicijativa. KAIZEN™ događaji (KAIZEN™ Event ) su veoma efikasni timski događaji koji se fokusiraju na postizanje brzih rezultata. KAIZEN™ timovi koriste različite analitičke, kao što su mapiranje tokova vrednosti, smanjenje promene, 5S, ukupno produktivno održavanje i dizajn radnog mesta radi implementacije brzih poboljšanja.

02. - 03. Mar. 2020

Serbia
Beograd

Serbian

290 EUR

Our Training Goals

Definišite KAIZEN™ događaj i diskutujte o njegovoj nameni i primeni.
Objasnite kako KAIZEN™ događaji mogu pružiti brze poslovne pogodnosti i ubrzati izvršenje većih inicijativa.
Prođite kroz strukturirani pristup za pokretanje KAIZEN™ događaja, i u poslovnim i proizvodnim procesima.

What you learn

KAIZEN™ Event
•Šta predstavlja KAIZEN™ Event?
•Definicije KAIZEN™ Event-a
•Ciljevi KAIZEN™ Event-a
•Koristi KAIZEN™ Event-a

Analiza postojećeg stanja i kreiranje budućeg stanja
•Određivanje ciljeva
•S.M.A.R.T. analiza
•Value stream mapping (VSM)
•Analiza postojećeg stanja
•Kreiranje budućeg stanja

Pronalaženje i rešavanje problema
•Korišćenje alata za nalaženje uzroka problema
•Rešavanje problema
•Testiranje rešenja

Gemba
•Upotreba vizuelnog menadžmenta
•Pravljenje sistema sugestija za poboljšanje procesa i metoda rada
•Rad sa zaposlenima
•Promena svesti i pristupa rada u Gembi


SRPSKI
Obuke drže sertifikovani KAIZEN™ konsultanti. Obuke su na srpskom, sa primerima iz Srbije i sveta.


MESTO
Obuke se izvode u Kaizen Institutu Srbija, Beograd, Ustanička 189.


IN-HOUSE OBUKA
Ukoliko imate više od 3 polaznika, naša preporuka je in-house obuka. In-house obuka se organizuje u vašoj fabrici, na vašim primerima i sa posetom vašoj gembi.

Pozovite nas na 063 7004 518 ili rs@kaizen.com za in-house obuke.KAIZEN™ Event (KE)

290 EUR

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

No Results
arrow up