KAIZEN™ Vizuelni menadžment (VM)

Vizuelni menadžment je alat na kome se zasniva KAIZEN™ sistem, jer se teži ka transparentnosti, sledljivosti i dostupnosti svih vrsta informacija. Cilj treninga je upoznavanje sa različitim alatima vizuelnog menadžmenta i njihova adekvatna implementacija.

01. - 02. Jul. 2020

Serbia
Beograd

Serbian

290 EUR

Our Training Goals

• Sledljivost i transparentnost
• Vizuelni standardi
• Sistem boja

What you learn

KAIZEN™ i uloga vizuelnog menadžmenta
•KAIZEN™ pristup
•KCM model – način za implementaciju KAIZEN™-a
•5 KAIZEN™ principa
•Šta prikazati vizuelnim menadžmentom?
•Koje su glavne uloge i ciljevi vizuelnog menadžmenta

Alati vizuelnog menadžmenta
•Uloga tabli za deljenje informacija i bolju komunikaciju
•Boja kao alat za lakše snalaženje i brže ulaženje u proces
•Bitnost prikazivanja dobre prakse i ostvarenih rezultata
•Vizuelna uputstva
•gemba šetnja kao alat vizuelnog menadžmenta za otkrivanje mesta nastanka
•Kamishibai kartice – način na koji vizuelno može da se prati da li je određena aktivnost završena ili ne
•Andon – praćenje stanja u proizvodnji, prvenstveno mašina
•Poka Yoke – metoda za predupređenje grešaka

Standardi
•Koja je uloga standarda?
•Zašto je bitno da standardi budu jasni, jednostavni, transparentni?
•Ko su učesnici prilikom pravljenja standarda?
•Implementacija standarda kroz PDCA i SDCA cikluse

SRPSKI
Obuke drže sertifikovani KAIZEN™ konsultanti. Obuke su na srpskom, sa primerima iz Srbije i sveta.


MESTO
Obuke se izvode u Kaizen Institutu Srbija, Beograd, Ustanička 189.


IN-HOUSE OBUKA
Ukoliko imate više od 3 polaznika, naša preporuka je in-house obuka. In-house obuka se organizuje u vašoj fabrici, na vašim primerima i sa posetom vašoj gembi.

Pozovite nas na 063 7004 518 ili rs@kaizen.com za in-house obuke.

KAIZEN™ Vizuelni menadžment (VM)

290 EUR

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

No Results
arrow up