KAIZEN™ Changeover (SMED)

Trening KAIZEN™ Changeover (SMED) je strukturiran tako da pojašnjava proces zamene (alata, proizvodnih naloga, proizvoda, itd.). Cilj treninga jeste uočavanje ključnih tačaka na kojim nastaju gubici tokom zamene. Prvi deo treninga fokusiran je na objašnjenje šta je to SMED i koji su benefiti od njegove primene, a zatim se dublje ulazi u analizu procesa zamene , povezuje sa različitim tehnikama smanjivanja vremena i vrši definisanje faza za jednocifrenu zamenu.

Register now

18. - 18. Apr. 2019

Serbia
Belgrade

Serbian

190 EUR

Our Training Goals

• Optimizacija vremena za zamenu (alata, proizvodnih naloga, proizvoda...)
• Prepoznavanje ključnih tačaka za changeover (SMED)
• Proces primene alata

What you learn

• Problemi sa prekomernom proizvodnjom u kompanijama
• Ključni termini i koncepti
• Interne i eksterne set up aktivnosti
• Pretvaranje internih u eksterne aktivnosti
• SMED i TIMWOOD
• Problemi s proizvodnjom velikih serija
• Tehnike proizvodnje svetske klase
• SMED i 5S
• Pozicioniranje, repozicioniranje, kalibracija
• Merenja, probe, prilagođavanje
• SMED u 6 faza
SRPSKI
Obuke drže sertifikovani KAIZEN™ konsultanti. Obuke su na srpskom, sa primerima iz Srbije i sveta.


MESTO
Obuke se izvode u Kaizen Institutu Srbija, Beograd, Ustanička 189.


IN-HOUSE OBUKA
Ukoliko imate više od 3 polaznika, naša preporuka je in-house obuka. In-house obuka se organizuje u vašoj fabrici, na vašim primerima i sa posetom vašoj gembi.

Pozovite nas na 063 7004 518 ili rs@kaizen.com za in-house obuke.

KAIZEN™ Changeover (SMED)

190 EUR

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

No Results
arrow up