KAIZEN™ Total Quality Management (TQM)

TQM primenjuje proverena sredstva za upravljanje kvalitetom da sistematski otkriva probleme, identifikuje osnovne uzroke, preduzima korektivne radnje i realizuje mehanizam za izbegavanje grešaka (Poka - Yoke). Za složenije probleme se primenjuju statistički metodi i Six Sigma tehnike. TQM će smanjiti troškove upravljanja kvalitetom i poboljšati zadovoljstvo kupaca.

25. - 26. May. 2020

Serbia
Beograd

Serbian

290 EUR

Our Training Goals

• Poslovna izvrsnost
• Redukcija defekata
• Obezbeđivanje kvaliteta

What you learn

Kvalitet
•Quality Cost Delivery (QCD) model
•Ciljevi i parametri QCD modela (Q - kvalitet, C - troškovi, D – isporuka)
•Predstavljanje glavinih troškova upravljanja kvaliteta
•Bitnost ugrađivanja kvaliteta tokom celog procesa, u svaku operaciju
•Šta je TQM, koji su ciljevi TQM i gde se može implementirati?

Standardizacija i SDCA
•Prepoznavanje svih vrsta troškova – ledeni breg troškova
•Bitnost odlaska u Gembu i rešavanja problema na osnovu konkretnih podataka
•Standardizacija procesa
•Primena SDCA i PDCA ciklusa – kao važna komponenta da bi se u proizvodnji zadržala poboljšanja
•Vizuelizacija standardnih pobljšanja, na jednostavan i jasan način

Rešavanje problema
•Zašto dolazi do problema sa kvalitetom?
•Metodologije za smanjenje defekata
•3C – metodologija za rešavanje problema
•Strukturirano rešavanje problema kroz 9 koraka
•Potvrđivanje dobijenih rezultata i standardizacija

Autonomno obezbeđenje kvaliteta
•Izolacija defekata – kroz posmatranje „Svako sledeći u procesu je kupac!“
•Primena alata za obezbeđenje kvaliteta (Standardi, autokontrola, Poka Yoke, Jidoka, SPC)
•Bitnost definisanje granica odstupanja
•Prepoznavanje alata za eliminaciju defekata
•Pravljenje matrice autonomnog obezbeđenja kvaliteta

Six sigma alati
•Obezbeđenje Nula defekata
•Cilj, alati, parametri za implementaciju 6 sigme
•Elemenit 6 sigma projekta
•Faze 6 sigma projekta
•Alati 6 sigme (Kano model, FMEA, cost-benefit analiza, kontrolne karte, DOE, QC dijagrami...)


SRPSKI
Obuke drže sertifikovani KAIZEN™ konsultanti. Obuke su na srpskom, sa primerima iz Srbije i sveta.


MESTO
Obuke se izvode u Kaizen Institutu Srbija, Beograd, Ustanička 189.


IN-HOUSE OBUKA
Ukoliko imate više od 3 polaznika, naša preporuka je in-house obuka. In-house obuka se organizuje u vašoj fabrici, na vašim primerima i sa posetom vašoj gembi.

Pozovite nas na 063 7004 518 ili rs@kaizen.com za in-house obuke.

KAIZEN™ Total Quality Management (TQM)

290 EUR

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

No Results
arrow up