Training Calendar

 

Filter Training Courses by:

Upcoming Training Courses

KAIZEN™ Foundation trening pomaže učesnicima da razumeju ključne KAIZEN™ termine: 7 gubitaka, 5S metod za uređivanje radnog prostora, 3 Mu okvir za opisivanje problema i metode za pronalaženje uzroka problema. KAIZEN™ je japanska filozofija neprekidnog poboljšanja. Masaaki Imai je osnivač Kaizen Instituta i najveći svetski ekspert u oblasti Kaizena i Leana. Obuke se izvode na srpskom po sertifikovanom programu Kaizen Instituta.

...

5S metoda predstavlja temelj implementacije KAIZEN™ metodologije. Cilj treninga jeste razjašnjavanje pojma 5S i prenošenje dobrih iskustava za implementaciju ove metode, ključne za uspešan KAIZEN™ sistem.

...

3-satna Sprint radionica! U zadnjem sprintu ovog ciklusa, sudionici će saznati kako uspostaviti naviku funkcioniranja po KAIZEN™ principima i principima kontinuiranog unaprjeđenja.

...

Vizuelni menadžment je alat na kome se zasniva KAIZEN™ sistem, jer se teži ka transparentnosti, sledljivosti i dostupnosti svih vrsta informacija. Cilj treninga je upoznavanje sa različitim alatima vizuelnog menadžmenta i njihova adekvatna implementacija.

...

Trening KAIZEN™ Timski rad je prvi u seriji treninga prilagođenih team liderima za poboljšanje rada sa operaterima na shopfloor-u. Cilj treninga je da se team lideri upoznaju sa fazama prilikom formiranja tima, da prepoznaju uloge i formacije u timu, kako da kreiranju stvaralačku dinamiku u timu, u cilju postizanja rezultata. Deo treninga bavimo se i samim liderom, koliko je njegova ulogu u timu važna, koji su njegovi zadaci i kako da postupa sa različitim ljudima u timu.

...

The program addresses to methodologies for defining strategic priorities based on the analysis of external and internal opportunities, and then on the deployment of strategic medium-term and long-term growth goals.

...

Produktywne zarządzanie parkiem maszynowym, bo tak często definiowany jest TPM, składa się z 8 filarów ujmujących narzędzia służące zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warsztaty TPM Basics wprowadzają uczestników w świat TPM, rozpoczynając od prezentacji założeń, celów oraz efektów jakie można osiągnąć poprzez kompleksowe wdrażanie TPM w organizacji. Ważnym aspektem poruszanym podczas warsztatów jest również podejście do TPM jako filozofii zarządzania, a nie zbioru narzędzi.

...

კომპანიის / პროექტის ეფექტიანი მართვის ერთ-ერთი უმთავრესი კომპონენტი არსებული პრობლემების იდენტიფიკაცია და დროული გადაჭრაა. KAIZEN™ პრობლემების გადაჭრის სტრუქტურირებულმა მიდგომამ გრძელვადიან პერსპექტივაში და მსოფლიო მასშტაბით დაადასტურა მისი ეფექტიანობა. ლინ მენეჯმენტი სრულად ეყრდნობა სტრუქტურირებული პრობლემების გადაჭრას A3 ფორმით. ტრენინგის მონაწილეებს საშუალება მიეცემათ, არა მხოლოდ გაეცნონ აღნიშნულ მიდგომას, არამედ მისი პრაქტიკული გამოყენებით იმუშაონ თავიანთი პრობლემების გადაჭრაზე.

...

Trening KAIZEN™ Coaching je treći u serijalu treninga prilagođenih KAIZEN™ menadžerima. Coaching je proces u kome se radi na razvoju resursa i sposobnosti zaposlenog. Predstavlja važan menadžerski alat u radu i razvoju zaposlenih. Cilj treninga jeste ovladavanje coaching procesom kao razvojnim menadžerskim alatom i osnaživanje KAIZEN™ coach-a u svojoj ulozi.

...

5S metoda predstavlja temelj implementacije KAIZEN™ metodologije. Cilj treninga jeste razjašnjavanje pojma 5S i prenošenje dobrih iskustava za implementaciju ove metode, ključne za uspešan KAIZEN™ sistem.

...

Trening KAIZEN™ Vođenje zaposlenih na shopfloor-u je treći u serijalu treninga prilagođenih za team lildere na shopfloor-u. Cilj treninga jeste osnaživanje team lidera kroz model situacionog liderstva. Upoznavanje lidera sa modelom i razvijanje veštine primene kroz praktične primere i diskusiju. Deo treninga posvećuje se upravljanju zaposlenima, sa orijentacijom na cilj koji svaki operater ima na svakodnevnom nivou. Razvijanje stila vođenja kod lidera u kriznim i izazovnim situacijama.

...

The goal of the seminar is to familiarize participants with the objectives and methods of the Just in Time philosophy. You can systematically analyze process and design the workflows to fit your needs. The learned methods enable the production to adapt to changing customer requirements and to achieve the vision of the "Zero inventory factory".

...

Foundations for Project Leaders. This course covers the importance and principals of Continuous Improvement (CI). The course presents cases on KAIZEN™ Change Model (KCM) Implementation. It also introduces the basic KAIZEN™ tools that allow trainees to implement CI in their organizations.

...

This KAIZEN™ course introduces the participants to the powerful tool of Value Stream Design, understanding and designing business processes throughout the whole organization while improving the skills to eliminate waste and increase quality. Sharing of best practices and practical exercises will deepen the understanding of the course content.

...

KAIZEN™ ყვითელი ქამრის სასერტიფიკატო კურსი არის 4 დღიანი პროგრამა, რომელიც მონაწილეებს უზრუნველყოფს ლინ მენეჯმენტის საფუძვლებით კომპანიაში მუდმივი გაუმჯობესების კულტურის დასანერგად. ტრენინგის მონაწილეები მიიღებენ ცოდნას კაიზენის მეთოდოლოგიისა და ლინ (Lean) მენეჯმენტის შესახებ, გაეცნობიან კომპანიის დანაკარგების სახეობებსა და მათი დაზოგვის გზებს, ასევე მოხდება მუდმივ გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული თემების განხილვა: ცვლილებებისადმი წინააღმდეგობა, კაიზენის პრინციპები, ვიზუალური მართვა, 5S-ისა და კაიზენის ცვლილების მოდელი. ტრენინგზე ასევე მოხდება რეალური ქეისების განხილვა. ტრენინგის დასრულების შემდეგ მონაწილეები შეძლებენ, განსაზღვრონ თავიანთი კლიენტების საჭიროებებზე მორგებული გრძელვადიანი ღირებულება, ამ ღირებულების შექმნისას არსებული დანაკარგის სახეობები, მათი აღმოფხვრისა და კომპანიის მუდმივი გაუმჯობესების გზები. ტრენინგის დამსწრენი შეისწავლიან როგორც კომპანიის პროდუქციის/ სერვისის, ასევე კომპანიის ბიზნეს პროცესების მუდმივი გაუმჯობესების შესაძლებლობებს.

...

Trening Gemba KAIZEN™ Ohrabrivanje za komunikaciju je četvrti u nizu treninga prilagođenih za operatere na linijama u proizvodnji. Trening predstavlja bazu u komunikaciji, kako komunicirati sa kolegom na drugoj liniji, kako se obratiti šefu smene ili poslovođi, kako biti otvoren i tražiti povratnu informaciju u cilju ličnog razvoja. Kako motivisati kolegu u svakodnevnoj komunikaciji. Cilj treninga jeste razvoj veština aktivne i otvorene komunikacije, uključenost u sisteme predloga kroz lično ohrabrenje i motivisanost u radu.

...

Trening KAIZEN™ Changeover (SMED) je strukturiran tako da pojašnjava proces zamene (alata, proizvodnih naloga, proizvoda, itd.). Cilj treninga jeste uočavanje ključnih tačaka na kojim nastaju gubici tokom zamene. Prvi deo treninga fokusiran je na objašnjenje šta je to SMED i koji su benefiti od njegove primene, a zatim se dublje ulazi u analizu procesa zamene , povezuje sa različitim tehnikama smanjivanja vremena i vrši definisanje faza za jednocifrenu zamenu.

...

Vizuelni menadžment je alat na kome se zasniva KAIZEN™ sistem, jer se teži ka transparentnosti, sledljivosti i dostupnosti svih vrsta informacija. Cilj treninga je upoznavanje sa različitim alatima vizuelnog menadžmenta i njihova adekvatna implementacija.

...

The World Class Offices - The KAIZEN™ Way training enables an individual who works in office environments in functions like sales, customer services, accounts and HR to remove wasteful activities in their office processes lead to enhanced customer experience. This program provides you with ways to identify & reduce these hidden wastes to improve employee work-life & enhance the customer experience.

...

The goal of this informational event is to provide an overview of the efficiency improvement possibilities in the administrative areas. The participants have the opportunity to take a look behind the scenes of the KAIZEN™ Office. Utilizing many practical examples, you will get suggestions to successfully start the "Lean Administration" or "Office KAIZEN" improvement process.

...

Improve productivity by 10-30%. Discover the secret to releasing the power of improvement that exists within your teams. You will be introduced to a step by step process that will ensure daily improvements are generated and sustained by Natural Work Teams using DAILY KAIZEN®. Cost: Complimentary (refreshments and snacks provided) Time: 1.30 PM Duration: 90 min. Event location: Buffalo State College 1300 Elmwood Ave., Buffalo, NY

...

KAIZEN™ for Office je metodologija koja se koristi za kancelarijski prostor. Kao i za proizvodne pogone, KAIZEN™ se koristi i u kancelarijama, gde je takođe bitno stvoriti disciplinu o uređenosti radnog prostora. Pored metoda i alata o uređivanju kancelarijskih prostorija, koriste se alati za disciplinu koja raste kod zaposlenih.

...

Training attendees will get knowledge on KAIZEN™ - Continuous Improvement and Lean Management methodology. After completing the training, the KAIZEN™ ™ manager should be able to identify and analyze existing problems, elaborate structural problem-solving tools in congruence with the company's long-term objectives. The training attendee should also be able to introduce Lean management and continuous improvement practices to ensure project’s efficient management. The training is not limited to only sharing theoretical material, but also provides hands-on experience and encourages attendees to practically apply acquired skills for the successful project’s implementation. The training participants learn the classical way on how to create and successfully implement projects.

...

Trening KAIZEN™ Employee Sugestion System (ESS) je baziran na japanskom Teian sistemu. Cilj treninga jeste upoznavanje sa sistemom sugestija zaposlenih i objašnjenje kako na najbolji način implementirati ovaj sistem. Kroz trening se objašnjava koje vrste predloga postoje, kako ocenjivati i nagrađivati predloge zaposlenih na osnovu primera iz dobre prakse.

...

Kroz promenu paradigme i učenje da vide probleme kao mnoštvo mogućnosti za dodatnu vrednost, ova obuka ima za cilj podizanje svesti o kontinuiranim mogućnostima poboljšanja svuda, svaki dan, na svakom organizacionom nivou.

...

The goal of the seminar is to familiarize the participants with the basics of KAIZEN™ / Lean. With theoretical input, practical examples and exercises they learn about sustainable implementation of the Daily KAIZEN™ process in office areas, while actively involving the employees in the change process. In addition, the participants are able to take away numerous simple to implement suggestions on how they can structure and organize; their own work and their cooperation with colleagues, in order to gain more time for the value-adding activities.

...

Prepare operational leaders to implement continuous improvement techniques in their natural teams; •Develop the ability of managers and team members to improve their work areas and processes; •Create a culture of improvement, starting with the “Gemba” of the organisation; •To see the benefits of Daily KAIZEN™ through case studies and visits to operations at FARSONS demonstrating the successful application of the Daily KAIZEN™ approach.

...

Pierwszym krokiem, aby osiągnąć płynny, zbalansowany przepływ jest eliminacja strat poszczególnych gniazd produkcyjnych i zorganizowanie ich zgodnie z zasadą Just-In-Time. Podczas tych warsztatów uczestnicy biorą udział w praktycznej symulacji gniazda produkcyjnego. Obserwują zwiększenie się produktywności po wdrożeniu takich narzędzi jak One-Piece-Flow, organizacja linii, praca standaryzowana, Mizusumashi oraz KANBAN. Total Flow Management Basics to trzy dni warsztatów w firmie produkcyjnej, podczas których uczestnicy uczą się jak zoptymalizować linie produkcyjne i dostosować je do taktu Klienta, jak identyfikować i eliminować wąskie gardła przez integrację obszarów produkcyjnych, a tym samym zwiększyć jakość wyrobów.

...

It addresses operational efficiency in an industrial environment, increasing productivity, reducing costs, and reducing Lead Time in manufacturing processes

...

This course addresses to Continuous Improvement in the development and management of teams, focused on the Leaders’ role. It aims to boost management and daily improvement in teams.

...

Just in time (JIT - Tačno na vreme) je ekonomski pojam koji predstavlja strategiju smanjenja troškova u proizvodnji, gde se proračunom postiže kraće vreme skladištenja delova, repromaterijala odnosno sirovina ili samo izbegavanje skladištenja, te stavljanje istih u najkraćem roku u proizvodni proces. Time dobijamo na skraćenju vremena izrade pojedinih delova proizvodnje, sinhronizovanju procesa rada, faza proizvodnog procesa, balansiranju kapaciteta.

...

It addresses operational efficiency in an industrial environment, increasing productivity, reducing costs, and reducing Lead Time in manufacturing processes

...

Kako da poboljšate svoju proizvodnju nego kroz redukciju gubitaka, praćenje produktivnosti i raspoloživosti mašina i zaposlenih. Uklanjanjem gubitaka u proizvodnji, kompanije redukuju troškove, što je i sam pristup Lean metodologije. Ovom obukom povećavamo doprinos i kvalitet kompanije, kroz kompetencije zaposlenih.

...

The KAIZEN™ Services training program addresses the continuous improvement of service departments. Its main goal is to increase the focus on the client and on what represents true added value. This program allows attendees to understand the application and implementation of continuous improvement, as well as its potential benefits.

...

Il traguardo è la qualità assoluta, in perfetta rispondenza ai requisiti del cliente. Ma per arrivare alla qualità non c’è solo una via: si può agire sugli effetti, eliminando gli sprechi a valle del processo produttivo con filtri di selezione; oppure si può operare sulle cause dei difetti, mettendo in atto strategie di prevenzione in grado di evitare, a monte, la formazione degli errori. Proprio questo è l’approccio Kaizen. Zero Difetti è il KLE per applicare gli strumenti del miglioramento continuo alla qualità dei prodotti e dei processi in azienda. Niente aula, solo azione: due giorni di lavoro in team sul Gemba, il luogo dove succedono le cose e dove si crea davvero il valore, due giornate per consolidare o apprendere per la prima volta le metodologie Kaizen, risolvendo alcune sfide concrete. Senza metodo, e senza l’entusiasmo di cambiare in meglio, il vero miglioramento non c’è. Per questo KAIZEN™ Live Experience è il percorso strutturato che parte dall’analisi delle cause, trova le soluzioni e le mette in pratica, verificandole alla prova dei fatti.

...

KAIZEN™ Foundation trening pomaže učesnicima da razumeju ključne KAIZEN™ termine: 7 gubitaka, 5S metod za uređivanje radnog prostora, 3 Mu okvir za opisivanje problema i metode za pronalaženje uzroka problema. KAIZEN™ je japanska filozofija neprekidnog poboljšanja. Masaaki Imai je osnivač Kaizen Instituta i najveći svetski ekspert u oblasti Kaizena i Leana. Obuke se izvode na srpskom po sertifikovanom programu Kaizen Instituta.

...

El seminario KAIZEN™ Lean Office busca enseñar a los participantes herramientas de Mejora Continua aplicables a las áreas transaccionales enfocándose en los procesos con el fin de reducir o eliminar desperdicios, aumentar la productividad y mejorar los tiempos de respuesta.

...

The journey from ‘No-one’ to ‘Some-one’ to ‘Every-one’ solving problems. Through this program find the secret of those routines which created the outcomes, solutions & tools that became elements of Lean/ TPS. Learn how to master those routines yourself.

...

The aim of the seminar is to familiarize and sensitize participants in the office and service areas to KAIZEN™ and continuous improvement. Participants will learn about the potential losses in Administration and the 6 level model, with focus on Levels 1 & 2 “Self-organization” and “Team work”, applying proven KAIZEN™ methods in order to gain more time for value-added work.

...

TQM primenjuje proverena sredstva za upravljanje kvalitetom da sistematski otkriva probleme, identifikuje osnovne uzroke, preduzima korektivne radnje i realizuje mehanizam za izbegavanje grešaka (Poka - Yoke). Za složenije probleme se primenjuju statistički metodi i Six Sigma tehnike. TQM će smanjiti troškove upravljanja kvalitetom i poboljšati zadovoljstvo kupaca.

...

This program is designed for shop-floor leaders to help them install routines that empower workmen to identify & address non-conformities at the source & in real-time. Participants learn a systematic & proven approach to visual management of processes by focusing on the four input resources of manufacturing known as the 4Ms.

...

Trening Gemba KAIZEN™ Motivacija za promene je treći u nizu treninga prilagođenih operaterima na prvoj liniji. Cilj treninga jeste da podstaknemo operatere da učestvuju u procesu implementacije Kaizena. Da podstaknemo promenu svesti o otporu prema promenama. Samomotivacija i cilj kao ključni pokretači u prihvatanju promena i učestvovanje u kompanijskim promenama. Cilj je, takođe, da podstaknemo na izlazak iz zone komfora.

...

Postignite brze rezultate za vaš tim sa KAIZEN™ Event. Ovaj kurs objašnjava kako KAIZEN™ događaji (KAIZEN™ Event) mogu proizvesti ogromne poslovne pogodnosti i ubrzati izvršenje većih inicijativa. KAIZEN™ događaji (KAIZEN™ Event ) su veoma efikasni timski događaji koji se fokusiraju na postizanje brzih rezultata. KAIZEN™ timovi koriste različite analitičke, kao što su mapiranje tokova vrednosti, smanjenje promene, 5S, ukupno produktivno održavanje i dizajn radnog mesta radi implementacije brzih poboljšanja.

...
arrow up