Training Calendar

 

Filter Training Courses by:

Upcoming Training Courses

Aprendizaje de Herramientas y Metodologías utilizadas para la Mejora Continua y la Excelencia en Manufactura, Logística y Servicios. Las cuales se utilizan para mejorar la Productividad, Calidad, Nivel de Servicios, Reducción de Costos y Rentabilidad.

...

OEE, 8 pillars, how to launchand sustain TPM with focus on Autonomous maintenance, Factory visits.

...

KAIZEN™ ყვითელი ქამრის სასერტიფიკატო კურსი არის 4 დღიანი პროგრამა, რომელიც მონაწილეებს უზრუნველყოფს ლინ მენეჯმენტის საფუძვლებით კომპანიაში მუდმივი გაუმჯობესების კულტურის დასანერგად. ტრენინგის მონაწილეები მიიღებენ ცოდნას კაიზენის მეთოდოლოგიისა და ლინ (Lean) მენეჯმენტის შესახებ, გაეცნობიან კომპანიის დანაკარგების სახეობებსა და მათი დაზოგვის გზებს, ასევე მოხდება მუდმივ გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული თემების განხილვა: ცვლილებებისადმი წინააღმდეგობა, კაიზენის პრინციპები, ვიზუალური მართვა, 5S-ისა და კაიზენის ცვლილების მოდელი. ტრენინგზე ასევე მოხდება რეალური ქეისების განხილვა. ტრენინგის დასრულების შემდეგ მონაწილეები შეძლებენ, განსაზღვრონ თავიანთი კლიენტების საჭიროებებზე მორგებული გრძელვადიანი ღირებულება, ამ ღირებულების შექმნისას არსებული დანაკარგის სახეობები, მათი აღმოფხვრისა და კომპანიის მუდმივი გაუმჯობესების გზები. ტრენინგის დამსწრენი შეისწავლიან როგორც კომპანიის პროდუქციის/ სერვისის, ასევე კომპანიის ბიზნეს პროცესების მუდმივი გაუმჯობესების შესაძლებლობებს.

...

Office Live Experience è il training dedicato a chi vuole fare KAIZEN™ e migliorare i processi e le prestazioni in ufficio. Scoprirete come utilizzare in un contesto diverso un approccio tradizionalmente utilizzato in fabbrica. Vi allenerete sugli strumenti e, attraverso il Gemba Walk dell'ufficio di Kaizen Institute Italia, potrete vedere dal vivo come abbiamo organizzato i nostri spazi, i materiali ed i processi organizzativi.

...

Warsztaty KAIZEN™ Toolbox to zebranie w jednym miejscu i usystematyzowanie wiedzy o wybranych narzędziach stosowanych przy wdrażaniu elementów KAIZEN® Management System. Począwszy od Audytu KAIZEN™, poprzez Policy Deployment, uczestnicy poznają sposoby analizy poziomu wdrożenia narzędzi KAIZEN™, uczą się również wyznaczać cele i określać brzegowe warunki wdrażania kultury KAIZEN. Warsztaty pozwalają też zapoznać się z wybranymi trudniejszymi narzędziami KAIZEN™, dzięki czemu uzupełniają swoją wiedzę i sprawdzają poziom umiejętności.

...

The KAIZEN™ Foundations seminar is designed to help understand the basic principles of operational excellence, whilst learning KAIZEN™ tools and techniques, as well as their practical application in the workplace. KAIZEN™ tools seek to solve problems through scientific methods, based on teamwork. It is a daily improvement of all employees and all company operations.

...

KAIZEN™ is based on the science of work, but the professional guidance of the KAIZEN™ process plays a key role. This is about more than just methods. The participants learn to enable employees in the KAIZEN™ process and to lead and to successfully develop themselves and other employees and their processes. With theory and practical exercises, the participants learn the procedure of continuously developing employees and successful sustainment of the KAIZEN™ process.

...

The goal of the seminar is to familiarize the participants with the basics of KAIZEN™ / Lean. With theoretical input, practical examples and exercises, partially in a real company, they learn about sustainable implementation of the daily KAIZEN™ process at Shopfloor, while actively involving employees in the process of change.

...

The goal of this informational event is to provide an overview of the efficiency improvement possibilities in the administrative areas. The participants have the opportunity to take a look behind the scenes of the KAIZEN™ Office. Utilizing many practical examples, you will get suggestions to successfully start the "Lean Administration" or "Office KAIZEN" improvement process.

...

El seminario de Fundamentos KAIZEN™ Lean esta diseñado para ayudar a entender los principios básicos de la excelencia operacional, mientras se aprenden las herramientas y técnicas de KAIZEN™, como la aplicación practica en el lugar de trabajo. Las herramientas KAIZEN™ buscan resolver problemas mediante métodos científicos, basados en el trabajo en equipo. Esto es un mejoramiento diario de todos los empleados y todas las operaciones de la compañía.

...

Total Productive Maintenance (TPM) is the KLE to apply the tools of continuous improvement to the quality of the facilities. Pointing to maximize efficiency by means of a permanent system of preventive maintenance to which takes part in the totality of the production site members. Learn about the 8 pillars of the TPM system and how to identify the main losses in production and maintenance. Participants will be trained in the application of the TPM methods such as autonomous and planned maintenance in order to increase the effectiveness of machines and equipment. Three days of work in teams to consolidate or learn for the first time the KAIZEN™ methodology, solving some concrete challenges in the real company to implement the principles and pillars of the Total Productive Maintenance.

...

An introduction to Continuous Improvement and Lean Culture. KAIZEN™ Yellow Belt Certification is a 3.5-day program that provides participants with basic Lean training to begin building a Continuous Improvement culture.

...

Produktywne zarządzanie parkiem maszynowym, bo tak często definiowany jest TPM, składa się z 8 filarów ujmujących narzędzia służące zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warsztaty TPM Basics wprowadzają uczestników w świat TPM, rozpoczynając od prezentacji założeń, celów oraz efektów jakie można osiągnąć poprzez kompleksowe wdrażanie TPM w organizacji. Ważnym aspektem poruszanym podczas warsztatów jest również podejście do TPM jako filozofii zarządzania, a nie zbioru narzędzi.

...

- Explanation of the examination procedure - Multiple choice test - Written individual task - Preparation of a team project - Presentation of the team project - Evaluation of the team project by the examination board - Presentation of results

...

This KAIZEN™ course introduces the participants to the powerful tool of Value Stream Design, understanding and designing business processes throughout the whole organization while improving the skills to eliminate waste and increase quality. Sharing of best practices and practical exercises will deepen the understanding of the course content.

...

Daily KAIZEN™ está diseñado para abordar las herramientas de Mejora Continua al nivel del desarrollo y gestión de equipos. Enfocado en el papel de los líderes de equipo. El objetivo de KAIZEN™ Diario es potenciar la gestión y mejora diaria en los equipos.

...

Develop Professional Level Skills in Lean and KAIZEN™ Methodology and Technique. KAIZEN™ Green Belt Certification is a 4-day program that will focus on Intermediate Lean processes, covering a variety of Lean methodology that will empower you to recognize opportunities for Continuous Improvement of quality, cost efficiency and delivery/flow efficiency.

...
arrow up