Training Calendar

 

Filter Training Courses by:

Upcoming Training Courses

The purpose of the training is to provide participants with the theoretical and practical knowledge of statistical tools for analysis and decision making with the Black Belt Six Sigma Methodology, which is valid to apply to the certification process. This is a 5 full days training program. If the course timing does not work for you, please email us at azaky@kaizen.com Take advantage of special early bird pricing. Cost of the program is 13,000 AED if booked more than 30 days before the program. If booked within 30 days cost is 12,000 AED. The course rate is excluding the 5% UAE Value-Added Tax (VAT) charge. For registration and other inquiries, please email us at azaky@kaizen.com

...

Celem seminarium KAIZEN™ Coach jest przygotowanie koordynatorów KAIZEN™ do pełnienia ich obowiązków. Uczą się jak wdrażać zmiany, jak prowadzić szkolenia dla pracowników własnej firmy, jak być dobrym liderem. W trakcie szkolenia przeprowadzane są ćwiczenia w zespołach oraz indywidualne prezentacje, po których grupa udziela informacji zwrotnej o kierunku udoskonaleń.

...

This course is designed to showcase operational efficiency and productivity tools in a manufacturing environment. The goal of Lean manufacturing is to increase Value adding, whist reducing operational costs and Lead Times.

...

Ziel des Seminars ist es, die Teilnehmer mit den Zielen und Methoden der Just in Time Philosophie vertraut zu machen. Sie können Prozessabläufe systematisch analysieren und die Abläufe bedarfsgerecht gestalten. Die erlernten Methoden ermöglichen es, die Produktion an sich verändernde Kundenwünsche anzupassen und die Vision der „bestandslosen Fabrik“ umzusetzen.

...

This course addresses to Continuous Improvement in the development and management of teams, focused on the Leaders’ role. It aims to boost management and daily improvement in teams.

...

Kaizen Institute Consulting Group Mexico, concerned about the new generations, has decided to contribute its knowledge to all interested in carrying out the KAIZEN™ Methodologies, for that reason we are launching the project with this week focused on practicing KAIZEN™ knowledge in a Workshop and implementing it in ordinary tasks of each of our work areas.

...

Certified KAIZEN™ Practitioner training program is an 8 days program that will provide participants with the essential concepts and tools of KAIZEN™ and Lean. For registration and inquiries, please email us at azaky@kaizen.com

...

"Plan and lead KAIZEN™ events" Know and master the KAIZEN™ project management methodology, presenting tools and techniques such as the mapping of value streams, visual management and KAIZEN™ workshops.

...

Uczestnicy poznają genezę i filozofię KAIZEN™ i lean. Dowiadują się, na czym polega fenomen metody, w której niewielkimi nakładami firmy osiągają olbrzymie zyski. Poprzez ćwiczenia praktyczne i obserwację narzędzi w zakładzie produkcyjnym kształtują i wyostrzają w sobie świadomość marnotrawstwa. Podczas warsztatów uczestnicy uczą się jak rozpoznawać moment tworzenia wartości dodanej oraz jak rozpoznawać marnotrawstwo. Jest to nowe doświadczenie zarówno dla uczestników chcących wkroczyć na drogę KAIZEN™ jak i dla tych, którzy zdecydowali się nią podążać.

...

Kaizen Institute presents the only KAIZEN™ Logistics Diploma where you will develop your ability to highlight your competitive advantages in: The management of a KAIZEN™ warehouse. Design Flow Strategies Design the material delivery route, based on standardized work. What are the benefits of planning Practical simulation of the KAIZEN-LEAN concepts in the Total Material Flow.

...

Los participantes aprenderán sobre el Sistema de Gestión KAIZEN™ ™ y cómo diagnosticar y desarrollar una estrategia para un proceso de cambio exitoso. Los métodos y pasos para implementar con éxito Lean y cambiar los procesos en toda la organización están cubiertos en varias secciones de este curso.

...

During the seminar participants will gain a deeper insight into the overall structure of the TPM® Management System and will be able to participate in the introduction of TPM®. You will learn the TPM® tools to detect, prevent or reduce losses in the process flows know. They are able to assist in the creation of training modules for operators.

...

A one day insightful and interactive session on building and sustaining a Kaizen/ Lean Culture. The KAIZEN™ Change model is made up of 5 elements that help you address this issueof building a sustainable culture.

...

It addresses continuous improvement in team development and management, focused on the role of the leader. It aims to stimulate the management and daily improvement of teams

...

It addresses continuous improvement in team development and management, focused on the role of the leader. It aims to stimulate the management and daily improvement of teams

...

The seminar introduces the philosophy and foundations of KAIZEN™ Lean and how it facilitates and sustains Continuous Improvement efforts to achieve organisational excellence. Learn about identifying inefficiencies, workplace organisation and visual management. Acquire skills to standardise and to solve problems. Practical work in a relaxed atmosphere consolidates the principles of Continuous Improvement. Learn how Lean can be applied in any organisation and how to get started.

...

It addresses continuous improvement in team development and management, focused on the role of the leader. It aims to stimulate the management and daily improvement of teams

...

Total Productive Maintenance (TPM) is the KLE to apply the tools of continuous improvement to the quality of the facilities. Pointing to maximize efficiency by means of a permanent system of preventive maintenance to which takes part in the totality of the production site members. Learn about the 8 pillars of the TPM system and how to identify the main losses in production and maintenance. Participants will be trained in the application of the TPM methods such as autonomous and planned maintenance in order to increase the effectiveness of machines and equipment. Three days of work in teams to consolidate or learn for the first time the KAIZEN™ methodology, solving some concrete challenges in the real company to implement the principles and pillars of the Total Productive Maintenance.

...

Theoretical-practical workshop whose purpose is that participants are able to align criteria, standardize practices and recognize their level of responsibility, as well as the correct execution of the set of tools considered as Core Tools, where the control and improvement of processes is the center of attention, to meet the requirements, needs and expectations of customers

...

Pierwszym krokiem, aby osiągnąć płynny, zbalansowany przepływ jest eliminacja strat poszczególnych gniazd produkcyjnych i zorganizowanie ich zgodnie z zasadą Just-In-Time. Podczas tych warsztatów uczestnicy biorą udział w praktycznej symulacji gniazda produkcyjnego. Obserwują zwiększenie się produktywności po wdrożeniu takich narzędzi jak One-Piece-Flow, organizacja linii, praca standaryzowana, Mizusumashi oraz KANBAN. Total Flow Management Basics to trzy dni warsztatów w firmie produkcyjnej, podczas których uczestnicy uczą się jak zoptymalizować linie produkcyjne i dostosować je do taktu Klienta, jak identyfikować i eliminować wąskie gardła przez integrację obszarów produkcyjnych, a tym samym zwiększyć jakość wyrobów.

...

This course addresses to Continuous Improvement in the development and management of teams, focused on the Leaders’ role. It aims to boost management and daily improvement in teams.

...

It addresses continuous improvement in team development and management, focused on the role of the leader. It aims to stimulate the management and daily improvement of teams

...

It addresses continuous improvement in team development and management, focused on the role of the leader. It aims to stimulate the management and daily improvement of teams

...
arrow up